O nama

Međimursko veleučilište u Čakovcu osnovano je Uredbom Vlade Republike Hrvatske dana 12. studenog 2007. godine, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Dana 21. prosinca 2007. dobivena je Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Računarstvo s dva smjera: Programsko inženjerstvo i Inženjerstvo računalnih sustava i mreža, te Proizvodno strojarstvo i Graditeljstvo koje zajednički izvode Međimursko veleučilište u Čakovcu i Veleučilištu u Varaždinu.

Dana 16. studenog 2009. Veleučilište dobiva Dopusnicu za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Menadžment sporta i turizma.

Dana 5. rujna 2012. dobivena je Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Održivi razvoj.

Dana 19. prosinca 2014. dobivena je Dopusnica za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta

VIZIJA

Međimursko veleučilište u Čakovcu je visoko učilište koje predstavlja regionalni centar izvrsnosti visokostručnog i primijenjenog znanstvenog rada koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti za znanje kao javno dobro, mobilnosti i razvoju ljudskih potencijala kao najveće vrijednosti društva. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor, te visokom razinom organiziranosti Veleučilište će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti razvoju društva znanja. Međimursko veleučilište u Čakovcu bit će institucija koja potiče mobilnost i razvijanje poduzetničke energije i izražavanje talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta). Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

MISIJA

Misija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu je obrazovanje stručnjaka poduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Izobrazba studenata i polaznika  provodi se ustrojavanjem i izvođenjem stručnih i specijalističkih diplomskih studija, ali također izvođenjem posebnih programa s ciljem omogućavanja stalnog usavršavanja u pojedinim stručnim i znanstvenim područjima. Ispunjavanjem ove temeljne zadaće, Veleučilište obavlja visokostručan te znanstveni rad u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti. Studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim i specijalističkim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata prvenstveno na području Međimurske, Varaždinske i Krapinsko zagorske županije ali i drugih područja Republike Hrvatske. Veleučilište shodno tome surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u domovini i inozemstvu, te osigurava mogućnost unutarnje i vanjske mobilnosti studenata i nastavnika i nenastavnog osoblja pritom vodeći računao o racionalnom korištenju ljudskih i materijalnih resursa. Praćenjem te stalnim nadzorom kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnog i stručnog rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Veleučilišta.

Studenti, nastavnici, asistenti i osoblje glavna su snaga Veleučilišta jer ljudi jesu i biti će najvažniji potencijal svakog društva.

Više informacija možete saznati na www.mev.hr

Mikrotik akademija osnovana je uz veliku pomoć tvrtke E-TE-CO d.o.o. Posebno veliku pomoć u edukaciji i osposobljavanju trenera dobili smo od njenog vlasnika te koordinatora za Mikrotik akademiju Saše Jordakija.

Skip to content